انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر شهریار شقاقی گندوانی                          

مرتبه علمی:استادیار پایه 14

پست الکترونیکی sh.shagagi@iaushab.ac.ir

مقالات کنفرانس

- معماری مدرن، معماری ضد پایداری ، سمینار بین المللی اسکان پایدار بشر ، 1381 ، بم

-مقایسه تطبیقی میادین دوره رنسانس و صفوی ، سمینار بین المللی هنر نبوی ، 1389 ، دانشگاه هنر اصفهان 

- بررسی و مقایسه خصوصیات معماری و نقش شهری پارک های علمی در ایران و جهان ، کنفرانس بین المللی آکادمی جهانی علوم ، مهندسی و فناوری ،1389 ،پاریس ، فرانسه

- بررسی راهکار های طراحی بناهای مسکونی در اقلیم سرد و خشک تبریز جهت کاهش آلودگی محیط شهری ، کنفرانس بین المللی آکادمی جهانی علوم ، مهندسی و فناوری، 1390 ، ونیز ، ایتالیا

- بررسی کالبد روستای اورامان در کردستان از نقطه نظر اقلیمی ، کنفرانس بین المللی REAL CORP ، 1390 ، وین ، اتریش

- یادگیری از معماری بومی شهر های ایران ، کنفرانس بین المللی علوم محیطی و فناوری ، 1391 ، هیوستون ، آمریکا

- پرسش در مورد طراحی اقلیمی در منطقه سرد و خشک بر اساس ملاحضات انرژی، مقایسه موردی تبریز و زنجان، کنفرانس بین المللی،1393،ژنو،سوئیس

- بررسی ضوابط طراحی خانه سالمندان با رویکرد ارتقا< کیفیت زندگی،کنفرانس ملی،تهران،ایران،1393

- بررسی و تحلیل معماری همساز با اقلیم با روشهای ماهانی،اوانز و گیونی،کنفرانی ملی،تبریز، ایران،1393

- راهکارهای طراحی کانون رشد خلاقیت کودک ، کنفرانس بین المللی، تبریز، ایران ، 1394

- بررسی نحوه استفاده از انرژی خورشیدی نمونه موردی ساختمانهای ایران،کنفرانس ملی، شیراز،ایران،1394

- مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار،کنفرانس بین المللی، تهران،ایران،1393

- گردشگری و توسعه پایدار،کنفرانس ملی، بندذ عباس،ایران،1393

- انرزی های تجدید پذیر در مجتمع های مسکونی،کنفرانس ملی،تهران،ایران،1393

- ارزیابی تاثیرات انرژی خورشیدی بر صنعت ساختمان سازی،کنفرانس بین المللی،تبریز،ایران،1394

- نقش و عوامل موثر انرژی خورشیدی در ساختمانها،کنفرانس بین المللی،تبریز،ایران،1394

- مصالح هوشمنددر معماری پایدار و بهینه سازی انرژی، کنفرانس بین المللی،تبریز،ایران،1394

   دانلود : مروری بر ویزگیهای انرژی سیستم های سبز عمودی           حجم فایل 996 KB
   دانلود : the role of sustainable design factors in high rise buildings           حجم فایل 734 KB
   دانلود : principles and methods for achieving sustainable designing and pollution prevention           حجم فایل 654 KB
   دانلود : impact of technology in sustainable architecture           حجم فایل 734 KB
   دانلود : smart materials in sustainable architecture and energy efficiency           حجم فایل 893 KB
   دانلود : شناخت آتریوم در معماری مدرن پایدار           حجم فایل 576 KB
   دانلود : تاثیر معماری اکوتک در ساختمانهای بلند مرتبه           حجم فایل 693 KB
   دانلود : توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری           حجم فایل 576 KB
   دانلود : بازگرداندن هویت و سرزندگی به بلوک گلستان تبریز با توجه به سوابق تاریخی           حجم فایل 1315 KB
   دانلود : بررسی بناهای سنتی همساز با اقلیم سرد و معتدل و مرطوب نمونه موردی شهرستان اسکو و بندر انزلی           حجم فایل 803 KB
   دانلود : راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی مناطق سرد و خشک           حجم فایل 399 KB
   دانلود : بهره گیری از انرژیها ی نو در معماری ساختمانهای مسکونی           حجم فایل 324 KB
   دانلود : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی نمونه موردی تبریز           حجم فایل 414 KB
   دانلود : حفظ منابع طبیعی با بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در صنعت ساختمان           حجم فایل 324 KB
   دانلود : بررسی معماری پایدار در خانه میر فتاخی اردبیل           حجم فایل 807 KB
   دانلود : principles of designing educational environments for children based on environmental psychology           حجم فایل 691 KB
   دانلود : طراحی خانه سالمندان با رویکرد روانشناسی محیطی           حجم فایل 571 KB
   دانلود : بررسی سیستم نمای دو پوسته در راستای استفاده بهینه از انرژی در ساختمان           حجم فایل 691 KB
   دانلود : راهکارهای کلی در طراحی ساختمان به منظور کاهش انرژی و دستیابی به سطح آسایش بهتر           حجم فایل 377 KB
   دانلود : residential buildings in cold dry climate of tabriz           حجم فایل 251 KB
   دانلود : scientific technological parks           حجم فایل 200 KB
   دانلود : the role and effective factors of solar energy           حجم فایل 850 KB
   دانلود : پایداری و الگوی انعطاف پذیری در طراحی کانون..           حجم فایل 461 KB
   دانلود : بررسی معماری همساز با اقلیم با روشهای ماهونی ..           حجم فایل 850 KB
   دانلود : ارزیابی تاثیرات انرژی خورشیدی بر صنعت ساختمان سازی           حجم فایل 439 KB
   دانلود : راهکارهای طراحی کانون رشد خلاقیتهای کودک           حجم فایل 413 KB
   دانلود : بررسی ضوابط طراحی خانه سالمندان           حجم فایل 355 KB
   دانلود : بررسی نحوه استفاده از انرژی خورشیدی           حجم فایل 413 KB
   دانلود : a question of energy base climatic design           حجم فایل 452 KB
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.