انگلیسی
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر شهریار شقاقی گندوانی                          

مرتبه علمی:استادیار پایه 14

پست الکترونیکی sh.shagagi@iaushab.ac.ir

مقالات ژورنال

-راهبرد های طراحی اقلیمی در ساختمانهای منطقه سردو خشک ،1384، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست ، تهران

-منظر سازی و توسعه پایدار ،1383 ، فصلنامه علمی معماری و فرهنگ، تهران 

-کانسپت در معماری بر اساس هندسه فرکتال ، 1384 ، فصلنامه علمی معماری و فرهنگ ، تهران

-مطالعه تاثیر دانش روانشناسی در مطلوب بودن فضاهای تجاری ، 1391 ، ژورنال مطالعات کاربردی و علمی پایه ، نمایه isi ، مصر 

-تاثیر هنر اورارتو بر هنر هخامنشی ، 1391 ، ژورنال مطالعات کاربردی و علمی پایه ، نمایه isi ، مصر 

-طراحی بهینه در معماری مراکز روان درمانی ، 1391 ، ژورنال مطالعات کاربردی و علمی پایه ، نمایه isi ، مصر 

-مطالعه خصوصیات سازه ای بناهای روستای کندوان از نظر مبحث توسعه پایدار ، 1391 ، ژورنال مطالعات کاربردی و علمی پایه ، نمایهISI ، مصر 

-فرایند تبدیل انتخاب به لزوم کاربرد انرژی های تجدید پذیر با تاکید بر توسعه پایدار ، پذیرش 1391 ، فصلنامه علمی پژوهشی آرمان شهر ، تهران

-نماد گرایی در معماری و تاثیر آن بر طراحی ساختمان های عمومی معاصر ایران ، 1392 ، ژورنال علم زندگی ، ISI ، آمریکا

-اهمیت آب و نقش آن در شکل گیری فضاهای معماری گذشته و حال ایران ، 1391 ، ژورنال پیشرفت های بیو لوزی محیطی ، ISI ، اردن

- مطالعه خصوصیات کالبدی روستای کندوان از جنبه پایداری ، 1391، ژورنال مطالعات کاربردی و علمی پایه ، نمایه ISI ، مصر 

-مصالعه راهبرد های توسعه توریسم در حوزه دریاچه ارومیه بر اساس جدول SWOT ، ژورنال پیشرفتهای بیولوژی محیطی ، ISI ، اردن ، 1392

- طراحی فضاهای مراودات مذهبی در ممالک اسلامی ، ژورنال بولتن محیط ، دارو شناسی و علوم زیستی ، نمایه ISI ، هند ، 1392

- نقش علوم رفتاری در طراحی معماری ، ژورنال بین المللی علوم رایج زیستی ، نمایه ISI ، هند ، 1393

- مناظر شهری در سکونتگاه های غیر رسمی ایران ، مورد مطالعاتی استان گلستان ، علی آباد کتول ، ژورنال پیشرفت های بیولوژی محیطی ، نمایه ISI ، اردن ، 1393

- شناسایی عوامل موثر نقش گروه های خاص خصوصا زنان و سالمندان در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری ، ژورنال هندی پژوهشهای علمی، نمایه ISI ، هند ، 1393

-- بازسازی باروی نجفقلی خان تبریز با نگرش ایجاد فضای بینابین جهت تبادل فرهنگها، ژورنال بوتالیا ، ISI ، افریقای جنوبی، 1393

- راهبردهای طراحی فضای آموزشی کودکان در تبریز، ژورنال بین المللی علوم رایج زیستی، نمایه ISI،هند،1393

- بررسی روشهای استفاده از انرزی های خورشیدی مجموعه اقامتی تفریحی قوری گل، ژورنال پیشرفتهای بیولوژی محیطی،نمایه ISI،اردن،1393

- مطالعه معماری تکنوکرات اکسپرسیونیست و تاثیر آن بر تغییر فضاهای معماری،ژورنال بین المللی علوم رایج زیستی،نمایه ISI،هند،1392

- منظر شهری در شهرکهای غیر رسمی ایران،مورد مطالعاتی استان گلستان،ژورنال پیشرفتهای بیولوژیکی محیطی،نمایه ISI،اردن،1392

 

 

   دانلود : urban landscape in informal settlemente of iran           حجم فایل 804 KB
   دانلود : symbolism in architecture           حجم فایل 60 KB
   دانلود : methods for using solar energy           حجم فایل 218 KB
   دانلود : importance of water in iran           حجم فایل 60 KB
   دانلود : childrens educational environment           حجم فایل 131 KB
   دانلود : aurarto art           حجم فایل 141 KB
   دانلود : vertical green spaces           حجم فایل 859 KB
   دانلود : tourism in urmia lake           حجم فایل 141 KB
   دانلود : study of expressionos technocratic architecture           حجم فایل 1251 KB
   دانلود : investigation of characteristics of kandovan village           حجم فایل 108 KB
   دانلود : effect of psychological environments           حجم فایل 1626 KB
   دانلود : behavioral sciences in architecture           حجم فایل 108 KB
   دانلود : appropriate design for psychotherapy centers           حجم فایل 193 KB
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.