انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر شهریار شقاقی گندوانی                          

مرتبه علمی:استادیار پایه 14

پست الکترونیکی sh.shagagi@iaushab.ac.ir

سوابق شغلی

هیئت علمی و استاد یار پایه 14 گروه هنر و معماری.

مدیر گروه هنر و معماری 

عضو شورای انتشارات دانشگاه

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

عضو بسج اساتید استان

کارشناس رسمی دادگستری در رشته معماری

عضو کمیته مصاحبه کننده از اعضای محترم هیئت علمی منطقه 13 در رشته معماری و شهرسازی

تدریس در واحد های آزاد تبریز ، علوم و تحقیقات تبریز ،جلفا در مقطع کارشناسی ارشد و دانشگاه تبریز و موسسه سراج در مقطع کارشناسی معماری

مشاور شهردار شبستر

مدیر عامل شرکت مهندسی بهینه ساز شارستان

عضو مهندسین مشاور شار بوم بنا و سرگروه رشته شهرسازی 

عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی خانه معمار ارس

سرگروه شهرسازی در مهندسین مشاور فراز آب تبریز

عضو سازمان نظام مهندسی استان در رشته های معماری و شهرسازی و دارای پروانه پایه 3 در رشته شهرسازی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.