انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر شهریار شقاقی گندوانی                          

مرتبه علمی:استادیار پایه 14

پست الکترونیکی sh.shagagi@iaushab.ac.ir

دروس آموزشی

کارشناسی ارشد: نظریه و روشهای طراحی ، سیر اندیشه های معماری ، طرح 1و2 ، معماری همساز با اقلیم ، روش تحقیق.

کارشناسی معماری : زبان تخصصی ، تاریخ معماری معاصر و جهان ، مبانی نظری معماری ، تنظیم شرایط محیطی ، طرح 3و5

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.